Y.E.P. ACCADEMIA – SİSTEM

Çoğunlukla akademik çalışmalar sıradan ve geçmişte üzerinde çalışılan kolay ödev ve araştırmalar gibi görülmektedir. Ancak bu büyük bir yanılgıdır. Akademik çalışmalar son derece büyük bir dikkat ve özen gerektirdiği gibi üst düzeyde olmasa bile azami dikkat ile bilimsellik gerektirmektedir. 2008 yılından bu yana destek sağladığımız binlerce insan, dikkat ve ortaya koyduğumuz bilimsellik noktasında bizlerle sürekli irtibat halinde kalıp akademik başarılarının tadını çıkardılar. Peki bu noktaya nasıl gelinmekte?

Öncelikli olarak bizlerin dikkat ettiği nokta, sizin bir akademik çalışmadan yana olan beklentiniz. İşin başında, sizden beklenen çalışmanın neler içermesi gerektiği, nelere dikkat edilmesi; işin sonunda ise çalışmanızın düzenlenmesi, çeşitli değişikliklerin yapılması, size uyarı olarak sunulan yanlışlıkların düzeltilmesi ve bunlara benzer tüm özen gerektiren konular, sizlerin aktaracağı bilgiler ışığında bizler tarafından önem atfedilerek değerlendirilmektedir. Siz spesifik olarak ne istiyorsanız Y.E.P. Accademia ekibi size onu sunmaktadır. Hatta kimi zamanlarda sizlerin eksik kaldığı ya da tam olarak bilginizin bulunmadığı ve dolayısı ile de endişeye düştüğünüz konularda, her şekilde ekibimiz size yol göstermeye ve yardımcı olmaya hazırdır.

Bir başka açıdan, kısaca konuyu değerlendirmek gerekirse;

  • İşin başında, neler yapmak istediğinizi bize danışırsanız, size hem yol gösterir hem de her anlamda ve gerçekleştireceğiniz çalışmanın her aşamasında size yardımcı oluruz,
  • İş sürecinde, nelere dikkat ederek çalışmanızı yönlendirmeniz gerekiyorsa çalışmanız o doğrultuda şekillendirilir ve size sunulur,
  • İş sonunda, çalışmanıza dair son gözden geçirmeler sonucunda size verilen yol haritasına göre çalışmanıza son şekli verilir ve çalışmanızın başarı ile kabulü sağlanır.

Y.E.P. Accademia ekibinin en fazla önem atfettiği konuların başında “ÖZGÜNLÜK” ve “AKICILIK” gelmektedir. Bu iki kavram, bizlerin akademik çalışmalara olan bakış açımızın ne denli ciddi ve ortaya çıkardığımız eserlerin ne denli kaliteli olduğuna dair size fikir vermeye yetecektir. Zira akademik anlamda ne tür çalışma ve eser ortaya koyarsanız koyun, özgün ve akıcı olmadığı süre zarfında bilimsel olarak kabul görmesi mümkün değildir. Bunun bilincindeyiz ve peşindeyiz.

Bu nedenle, özet olarak yapmanız gereken, “Hizmetlerimiz” başlığı altındaki sayfada sizin için yeterli gelmeyen ve bilgi almak istediğiniz tüm konulara dair bize ulaşarak fikir danışmanız. Şunu bilmeniz bizler için önemlidir; bizim işimiz, sizin beklentilerinizi tam olarak karşılamaktır. Bunun aksinde bir durum asla söz konusu olmayacaktır. Zira “patron” sizsiniz!

Unutmayın: Beklentilerinizin ölçütü para ya da zaman değil, gerçekleştirilmesini istediğiniz işin kalitesidir ve Y.E.P. Accademia ekibi bugüne dek yaptığı her şey kaliteli olarak gerçekleştirmiştir.